Az Európai Unió támogatásával 2015-2020. közötti időszakban megvalósuló Ifjúsági Garancia Rendszer azon 15-24 év közötti fiatalok számára nyújt segítséget elhelyezkedésük, munkatapasztalat szerzésük, illetve képzésük támogatása révén, akik sem nem tanulnak, sem nem dolgoznak.

Képzésről érdeklődő fiatalok számára:

Amennyiben a fiatalt (18. életévét betöltött álláskereső) valamely tanfolyam (szakmai képzés) érdekli, bővebb felvilágosítást kaphat: Miskolci Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya, 3526 Miskolc, Zombori u. 2., I. emelet 104-es iroda.

Sándor Krisztina 46-502-800/103-os mellék, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. és

Mokri Mónika 46-502-800/135-ös mellék, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 
A nyersanyag ellátástól függően az étlap változhat, melyért elnézésüket kérjük.
 
 
 

Tájékoztatás forgalmi rend változásról

Gyorsuló életünkkel együttjáró változások és a gépjárművek számának örvendetes, ám jelentős növekedése miatt a Képviselő-testület a közlekedésbiztonság fokozása, a lakosság nyugalma és útjaink állapotának védelme érdekében szükségesnek érezte településünk önkormányzati fenntartású útjai járműforgalmának szabályozását.

Kistokaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 77/2016. (VI.27) határozata értelmében a belterületi útjainkon általában “10 t megengedett össztömegű járművel behajtani tilos”, a Vörösmarty utca Széchenyi út – Táncsics utca közötti szakaszára “megállni tilos” KRESZ táblákat helyeztetett ki. Ezzel egyidejűleg a Vörösmarty utcában a játszótér mellett “várakozóhely, az elhelyezkedés módja merőleges” táblákkal parkolási lehetőséget biztosít.

A korlátozás alá eső utcákba a közszolgáltatást ellátó szervezetek 10 t megengedett össztömegű gépjárművei továbbra is behajthatnak. Magánszemélyek és gazdasági társaságok indokolt esetben egyszeri alkalomra szóló útvonalengedélyt kérhetnek a Polgármesteri Hivatalban.

Tiszetelt Kistokaji Polgárok!

Kérjük, hogy ne megszokásból vezessenek, vegyék figyelmbe az újonnan kihelyezett táblák átal meghatározott szabályokat.

A változásokról a Rendőséget is tájékoztattuk akik fokozott figyelmet fordítanak a KRESZ betartatására.

 
 

FELHÍVÁS

közvilágítási hibabejelentésre

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a közvilágítási hibákat a gyorsabb ügyintézés érdekében a továbbiakban szíveskedjenek a KOVIKA Közvilágítás hibabejelentő portálon bejelenteni, melynek elérhetősége: https://kozvilhiba.hu

 

Üdvözlettel,

Ambrus Gyöngyi
polgármester
 
 

Kistokaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete kiírta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a felsőoktatási hallgatók és a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

Az ösztöndíjra azok a hallgatók pályázhatnak, akik felsőoktatásban vesznek részt (A tipusú pályázat)  és azok, akik felsőoktatási tanulmányokat kívánnak kezdeni (B tipusú pályázat).

A pályázatot elektronikus úton kell elkészíteni az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő honlapján (https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx), az elkészített pályázatot ki kell nyomtatni és mellékleteivel együtt az Önkormányzati Hivatalhoz eljuttatni.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 8.
 
Bursa A pályázati kiírás 2017.
Bursa B pályázati kiírás 2017.
 

Kedves Olvasók!

A Községi Könyvtár szabadság miatt 2016.szeptember 27-én, 28-án, és 29-én zárva tart! A népszavazás miatt október 1-jén, szombaton, a könyvtár zárva lesz. Bepótlására 2016.október 15-én (szombaton) kerül sor! Megértésüket köszönöm!

                                                                           Községi könyvtáros

 

Tájékoztatás

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Miskolci  Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnoka tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a rókák őszi veszettség elleni orális immunizálására B.-A.-Z. Megye területén  2016. október 6-8. között fog sor kerülni.

Fenti időpontban a megye légterében a vakcína kiszórási munka ütemének megfelelően repülőgépek fognak tartózkodni.

 
FELHÍVÁS
HATÁRVADÁSZ KÉPZÉSRE
 
A jelentkezési lapok és egyéb csatolmányok letölthetők a Rendőrség honlapjáról a http://www.police.hu/hatarvadasz-kepzes
elérhetőségen.
 
 
Tisztelt Lakosok!
 
Az elmúlt években a lakossági vízbekötések ösztönzésére biztosított kedvezmények tapasztalatai alapján a Borsodvíz Önkormányzati Közüzemi Szolgáltató Zrt. 2016. április 25-től - 2016. október 31-ig közötti időszakban a lakossági vízbekötések építését egységesen átalányáron 35.000, Ft + 27% ÁFA / bekötés összegért végzi. Az egyéb költségek pl. földmunka, út-helyreállítás, vízóraakna, tervezési díjak, útfúrás, stb. ahogyan eddig is a vízbekötést megrendelő lakost terhelik.
 
A felajánlott kedvezmények fenti időszakban a Társasághoz beérkezett lakossági víz bekötővezeték megrendelésekre érvényesek.
 
Az igények felmérése során szíveskedjenek a kapcsolatot üzemigazgatóságunkkal felvenni a munkák szervezése, műszaki megoldása tekintetében annak érdekében, hogy a vízbekötések lehetőség szerint csoportos megrendelés alapján lehessen elvégezni.
 
Tisztelettel,
 
Borsodvíz Önkormányzati Közüzemi Szolgáltató Zrt.
 
Központ: 3527, Tömösi u.2., Postacím: 3501 Miskolc, Pf.:26  Tel.:46/343-044  Fax: 46/342-423  Web: www.borsodviz.hu
Encsi Üzemigazgatóság: 3860 Encs, Hunyadi u.7.
Nyékládházi Üzemigazgatóság: 3433 Nyékládháza, Vágóhíd u.13.
Tokaji Üzemigazgatóság: 3910 Tokaj, Csokonai u.2.
 

Legyen elővigyázatos, ha valaki a katasztrófavédelemre hivatkozik!

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságra lakossági bejelentés érkezett, miszerint egyes emberek a katasztrófavédelem munkatársaira hivatkozva, a gázüzemű készülékek gázcsatlakozóinak cseréjét ajánlják fel a gyanútlan áldozatoknak, azonban a szolgáltatást a piaci árnál jóval magasabb áron végzik el.

A megye területén tűzvédelmi ellenőrzésre csak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és helyi szerveinek ügyintézői jogosultak, akik minden esetben, egyenruhában, szolgálati igazolványuk felmutatását követően hajtják végre a szükséges ellenőrzéseket.

Az esetleges hiányosságok feltárását követően kollégáink semmilyen esetben nem foglalkoznak tűzvédelmi eszközök, berendezések, gázcsatlakozók értékesítésével, beszerelésével és készpénzt sem kérnek, vagy fogadnak el! A katasztrófavédelem nem áll szerződésben egyetlen olyan szolgáltatóval sem, akivel a fenti szolgáltatásokat végzi, végezteti!

Amennyiben az ellenőrzést végrehajtó személy önmagát előzetesen nem igazolja, kérjék tőle a szolgálati igazolvány felmutatását. Abban az esetben, ha az illető hatósági személyazonosságára, szervezeti állományba tartozására nézve kétség merülne fel, haladéktalanul értesítsék a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot a +36/46-502- 962-es telefonszámon.

 
A HCM 1890 Kft. miskolci telephelyén cementgyártási tevékenységre vonatkozó összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezthasználati engedélyezési eljárás felfüggesztését követően a felfüggesztési ok megszűnésének megállapításáról szóló végzés, az egységes környezethasználati engedély, valamint a hozzá tartozó mellékletek az alábbi linkeken érhetők el:
 
A dokumentumok eredeti példányai Kistokaj Község Önkormányzatánál hivatali időben megtekinthetők.
 
Tájékoztatom Kistokaj Község lakosságát, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltsége az alábbi felhívást adta ki:
 
Az elmúlt időszakban megnövekedett közterületi út- és közműépítési munkálatok, valamint a magánterületi tereprendezési, kerti munkák során a gázelosztó-, gázcsatlakozó vezetékek átvágásával kapcsolatos káresemények száma.
Fentiek miatt felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét hogy a saját ingatlanjaikon a gázvezeték környezetében fokozott figyelemmel végezzenek munkálatokat. 
 
Üdvözlettel:
 
Ambrus Gyöngyi polgármester
 
Tisztelt Földhasználók!
 
A Bükkaranyosi Aranyszarvas Vadásztársaság értesíti a 056538-10-1-4-1 sz. vadászterület földhasználóit, hogy a vadkár megelőzésében vegyenek részt. A vad az állam tulajdona, az általa okozott kárt a vadásztársaság és a földhasználó szenvedi el, ezért közös a feladat és a felelősség. A törvény a vadásztársaságoknak és a földtulajdonosoknak egyaránt előírja a védekezést. A cél a vadkár megelőzése !!!
A védekezéssel és megelőzéssel kapcsolatban további információkat az alábbi linken érhetnek el: Hirdetmény vadkár megelőzése érdekében
 
 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása a szabadtéri tűzgyújtás szabályairól

A szabadtéri tüzek szempontjából a tavasz a legveszélyesebb időszak, hiszen a jó időben egyre többen választanak szabadtéri programokat, vagy kezdik meg a kerti munkálatokat. A veszélyt egyrészről a száraz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz. Kockázatot jelenthet a gondatlanság is, a szabadban keletkezett tüzek 99 százalékát emberek okozzák.

Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat március 05-ei hatályba lépésével tilossá vált a belterületi ingatlanok használata során keletkező hulladék szabadtéri égetése, melyre csak ott van lehetőség, ahol azt jogszabállyal, külön meghatározott esetekben és feltételekkel megengedik.

Belterületen csak abban az esetben lehet növényi hulladékot égetni, ha azt Önkormányzati rendelet lehetővé teszi, bármilyen más kommunális, ipari eredetű, illetve veszélyes anyagot tartalmazó hulladék égetése tilos.

A szabályzás továbbra se érinti a kerti grillezést és a tűzön történő sütés-főzést, azonban mint minden égetéssel összefüggő tevékenység során, itt is be kell tartani a tűzgyújtás általános szabályait.

A tűzgyújtás általános szabályai:

  • Ne hagyjuk felügyelet nélkül a tüzet, a még ki nem hűlt parazsat, hamut!
  • Gondoskodjunk a megfelelő, tűz oltására alkalmas anyag, eszköz – víz, homok, kerti csapra szerelt locsolótömlő, tűz oltására alkalmas kéziszerszám – készenlétben tartásáról!
  • Az égetést követően a tüzet gondosan oltsuk el, győződjünk meg arról, hogy valóban kialudt!

A külterületen lévő, lábon álló növényzet, tarló, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék szabadtéri égetését minden esetben előzetesen engedélyeztetni kell a területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség tűzvédelmi hatóságával. Az ezzel kapcsolatos kérvényt, a tevékenységet megelőzően legalább tíz nappal kell benyújtani, melynek az alábbiakat kell tartalmaznia:

– A kérelmező nevét és címét;
– az égetés pontos, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét;
– megkezdésének és tervezett befejezésének időpontját (év, hónap, nap, óra, perc);
– az irányított égetés indokát;
– az érintett terület nagyságát;
– a folyamat pontos leírását;
– az égetést végző személyek nevét, címét;
– a felügyeletet biztosító személy nevét és címét, mobiltelefonszámát;
– a
tűz továbbterjedésének megakadályozására tervezett intézkedéseket és
– a helyszínen biztosított, a
tűz továbbterjedésének megakadályozására készenlétben tartott eszközök felsorolását.

Tűzgyújtási tilalom esetén az érintett területen akkor sem megengedett a tűzgyújtás, ha azt egyébként más jogszabály megengedi!

Jogszabálytól eltérő, vagy hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység tűzvédelmi bírságot von maga után!

Az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet az éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani. Ennek elmulasztása esetén 60-200.000 Ft-ig terjedő bírság szabható ki.

A tűzvédelmi előírás megszegése miatt, ha az tüzet idézett elő, 100 000-től 1 000 000 Ft-ig terjedő tűzvédelmi bírság szabható ki. Abban az esetben, ha az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges, a tűzvédelmi bírság 200 000-től 3 000 000 Ft-ig terjedhet.

 

FELHÍVÁS!

TISZTELT KISTOKAJI LAKOSOK!

2015. év január és február hónapban Kistokaj közvetlen környékén lévő településeken több lakásbetörés is történt, míg községünkben ez idáig egy betörés volt. A viszonylag jó bűnügyi mutató megtartása érdekében a megelőzési feladatok továbbgondolására van szükség.

A településünkön nem biztosítható az állandó rendőri jelenlét, ezért megerősített polgárőri szolgálatra van szükség a hasonló és más bűncselekmények megelőzése érdekében. A polgárőrök állandó jelenlétének visszatartó ereje szakmailag alátámasztott.

Jelenleg csupán 6 aktív polgárőr teljesít szolgálatot. Ezzel a létszámmal lehetetlen megnyugtatóan ellátni feladatukat, ez csak létszámbővítéssel lehetséges.

Várjuk minden olyan Kistokaji lakos jelentkezését polgárőrnek, aki szeretne tenni a közös értékeink megóvásáért, a biztonságosabb környezet biztosításához.

Jelentkezni lehet:

személyesen a Polgármesteri Hivatalban, vagy

Tasi Gábornál a polgárőrség vezetőjénél: 06/20-770-93-40

Az önkormányzat segítségüket előre is köszöni.

Kistokaj, 2015. február 27.

Polgármesteri Hivatal

 

Kedves Olvasók!

A Községi Könyvtár nyitva tartása:

Hétfő: 14:00-19:00

Kedd: 14:00-19:00

Szerda: 14:00-18:30

Csütörtök: 8:00-11:30

Minden hónap első szombatján: 10:00-18:00

 Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!