VÁLTOZÁS! A plakáton feltüntetett Czeglédi Edit jógaoktató helyett, Pápai Gyula természetgyógyász, jógatanár és ETI oktató tartja a holnapi jóga-meditációt 17:30-tól az IKSZT-ben. Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
 
 
 
A nyersanyag ellátástól függően az étlap változhat, melyért elnézésüket kérjük.
 
 
 
 

Lakossági tájékoztató!

 

A B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya a miskolci geotermikus fűtőrendszer (felszín alatti vizek igénybevétele, vízbesajtolás felszín alatti vízbe, geotermikus energiát hasznosító létesítmény) emelt kapacitású működésre vonatkozó környezetvédelmi engedélyezési eljárás keretében közmeghallgatást tart 2017. december 6-án (szerda) 1400 órai kezdettel Kistokaj Községháza épületében.

 

A kapcsolódó dokumentumok megtekinthetők az alábbi  LINKEN, ügyfélfogadási időben a Közös Önkormányzati Hivatalban, illetve a település Hirdető tábláin.

                               B.-A.-Z. Megyei KH. Miskolci Járási Hivatal

                                                                     Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
 
 
 
Lakossági tájékoztató

Felhívom a Széchenyi utca 88-116 és a Sajópetri utca 1-5 szám alatt élő lakosok figyelmét, hogy az Önkormányzat járda felújítási munkálatokat fog végeztetni – az időjárás függvényében – 2017. szeptember 25-től.
 
A munkavégzés magában foglalja a meglévő járda bontását és - szintezés után - új betonalapra térburkolat készítését. Az új járda szintje nem minden esetben fog megegyezni, a meglévő szinttel, jellemzően magasabb lesz!
 
A kivitelező nem tudja figyelembe venni a szintezésnél az ingatlanról - a közút kezelőjének hozzájárulása nélkül- közterületre, illetve az árokba szabálytalanul kivezetett csapadékvíz elvezetést.  
 
Tájékoztatom továbbá a Vörösmarty Mihály, Kölcsey Ferenc, Hejő, Szabadság, Jókai Mór, Petőfi Sándor, Táncsics Mihály, Deák Ferenc, Kossuth Lajos. Bercsényi Miklós, Szemere Bertalan, Bem József utcák lakosait, hogy burkolat fejújítási munkálatokat fog végeztetni az Önkormányzat – az időjárás függvényében – 2017. szeptember 18-tól.
 
A kivitelezés ideje alatti esetleges kellemetlenségek miatt kérem a lakosság türelmét és együttműködését.
 
 
Kistokaj. 2017. szeptember 14.

                                                            Üdvözlettel:
                                           
 
                                                                                                                                            Ambrus Gyöngyi s.k.
                                                                                                                                                     polgármester
 

Felhívás Vállalkozások részére!

A B.-A.-Z Megyei Önkormányzat az alábbi linken található Tájékoztatóban ingyenes tanácsadási lehetőségekre hívja fel a Kistokaji vállalkozások figyelmét.

Üdvözlettel:

Ambrus Gyöngyi

 

Szerdánként 17:30-tól dinamikus jóga óra az IKSZT-ben. Minden érdeklődőt gyakorlati szintjüktől függetlenül szeretettel várunk!

 
Tisztelt Lakosok!
 
2017.09.04-én Kistokaj területén találtak egy autókulcsot. Azonosítást követően a jogos tulajdonosa átveheti azt a Kistokaji Közös Önkormányzati Hivatalban ügyfélfogadási időben.
 
 
 

Legyen elővigyázatos, ha valaki a katasztrófavédelemre hivatkozik!

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságra lakossági bejelentés érkezett, amely szerint egyes emberek a katasztrófavédelem munkatársaira hivatkozva, a gázüzemű készülékek gázcsatlakozóinak cseréjét ajánlották fel. Azoknak, akik igénybe vették a szolgáltatást, a piaci árnál jóval magasabb árat kellett fizetniük az elvégzett munkáért.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és helyi szerveinek ügyintézői nem foglalkoznak tűzvédelmi eszközök, berendezések, gázcsatlakozók értékesítésével  és  beszerelésével, készpénzt  nem kérnek  és nem fogadnak el! A katasztrófavédelem nem áll szerződésben egyetlen olyan szolgáltatóval sem, amelyik a fenti szolgáltatásokat végzi, végezteti!

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felhívja a figyelmet arra, hogy:

 • A katasztrófavédelem munkatársai egyenruhában, szolgálati igazolvánnyal, szolgálati jelvénnyel felszerelve, megfelelő dokumentumok birtokában járnak ellenőrizni. Az ellenőrzöttek minden esetben kérjék el az ellenőrzést végzők szolgálati igazolványát és jelvényszámát!
 • A katasztrófavédelem munkatársai soha nem kínálnak eladásra tűzvédelmi eszközöket, berendezéseket.
 • A katasztrófavédelem hatósági ellenőrzései alkalmával soha nem készpénzben kell kifizetni a bírságot. A bírságokat hatósági határozat állapítja meg, amelyek pecséttel, iktatószámmal vannak ellátva.
 • Lehetősége van a katasztrófavédelem munkatársainak helyszíni bírságot is kiszabni, ilyenkor csekket adnak, amelyen a számlatulajdonos a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
 • A csalók esetenként a katasztrófavédelem szóvivőire hivatkozva tévesztik meg az embereket, holott a katasztrófavédelem szóvivői nem szerveznek és nem végeznek hatósági ellenőrzéseket.
 • Az ellenőrzésekről a helyszínen jegyzőkönyv készül, amelynek egy példányát az ügyfélnek át kell adni. Minden esetben ragaszkodjanak az aláírt, lepecsételt jegyzőkönyvhöz az ellenőrzéseken!
 • Az esetleg hiányzó iratok pótlása – a megszabott határidőn belül – nem kerül pénzbe.
 • A hatósági ellenőrzéseket nem alvállalkozók, megbízott cégek végzik, hanem mindig a katasztrófavédelem képviselői.
 • Ha bármilyen visszaélést tapasztal, kérjük, értesítse a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot a +36/46-502- 962-es telefonszámon és a rendőrséget!
 
Az Ifjúsági Garancia Rendszer Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5.2.1-14, valamint a GINOP 5.1.1 projekt keretében a Miskolci Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán számos szakirányban indít támogatott képzéseket, valamint a hátrányos helyzetű munkavállalók elhelyezkedésének segítése érdekében - kiemelten fókuszálva a 25 éven aluli fiatalokra - foglalkoztatási támogatások igénybevételére van lehetőség.
 
A képzések listája az alábbi linken érhető el:  Induló képzések 2017.06 hó
 
Támogatási konstrukciók vállalkozások, gazdasági társaságok részére:
 • Foglalkoztatás bővítését elősegítő támogatás - legfeljebb 8+4 hónap

(a munkabér és a ténylegesen megfizetett szociális hozzájárulási adó legfeljebb 70%-a)

 • Bérköltség támogatás - legfeljebb 90 nap (munkatapasztalat-szerzés céljából legfeljebb a munkabér és a ténylegesen megfizetett szociális hozzájárulási adó 100%-a)
 • Bérköltség támogatás - legfeljebb 10+5 hónap

(alacsony iskolázottságú fiatalok elhelyezkedéséhez nyújtható, legfeljebb a munkabér és a ténylegesen megfizetett szociális hozzájárulási adó 100%-a)

 • Bérköltség támogatás - legfeljebb 6+3 hónap

(a nem alacsony iskolázottságú fiatalok foglalkoztatásához nyújtható, a munkabér és a ténylegesen megfizetett szociális hozzájárulási adó 100%-a)

A támogatások igénybevételével kapcsolatos minden további információval készséggel állnak rendelkezésre kollégáink az alábbi elérhetőségeken:
25 éven aluli álláskeresők képzési lehetőségei:
Mokri Mónika (tel: 46/502-800/135 mellék, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
Sándor Krisztina (tel: 46/502-800/103 mellék, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
25 éven aluliak támogatott foglalkoztatása:
Jobbágyné Lavrincz Krisztina (tel: 46/502-800/180 mellék, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
25 éven felüli álláskeresők támogatott foglalkoztatása:
Kolodzey Judit (tel: 46/502-800/108 mellék, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 
 
 
Az Országos Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet a Készenléti Rendőrség Határvadász Bevetési Osztályainak állományába Járőrtárs beosztás betöltésére
 
A pályázati felhívást, a kapcsolatos további tudnivalókat és a csatolandó dokumentumokat az alábbi linkeken töltheti le:
 
 
Tállai András miniszterhelyettes, településünk országgyűlési képviselője látogatást tett Kistokajban.
Kistokaj Község az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozat alapján önkormányzati tulajdonú iskolai ingatlan bővítésére 400 millió forint támogatást nyert.
 
 
 
 

FELHÍVÁS

közvilágítási hibabejelentésre

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a közvilágítási hibákat a gyorsabb ügyintézés érdekében a továbbiakban szíveskedjenek a KOVIKA Közvilágítás hibabejelentő portálon bejelenteni, melynek elérhetősége: https://kozvilhiba.hu

 

Üdvözlettel,

Ambrus Gyöngyi
polgármester
 

Felhívás

A Magyar Közút NZrt felhívása a gazdálkodók felé:

A KRESZ 63. § (1) bekezdése szerint: „ Aki a közutat vagy a közúti jelzést megrongálta, beszennyezte vagy a közútra a közlekedés biztonságát, zavartalanságát hátrányosan befolyásoló tárgyat juttatott, köteles a keletkező veszély elhárításáról gondoskodni, illetőleg ameddig az nem lehetséges, a veszélyről a közlekedés többi résztvevőjét tájékoztatni.

(2) Földútról szilárd burkolatú útra való ráhajtás előtt a járműről a rátapadt sarat – amely a szilárd burkolatú utat beszennyezheti – el kell távolítani.”

Mivel az idei mezőgazdasági munkák során már bekövetkezett, a sárfelhordásra visszavezethető baleset, ezért a Magyar Közút NZrt kéri a fenti jogszabály fokozott betartását.

 

Az Európai Unió támogatásával 2015-2020. közötti időszakban megvalósuló Ifjúsági Garancia Rendszer azon 15-24 év közötti fiatalok számára nyújt segítséget elhelyezkedésük, munkatapasztalat szerzésük, illetve képzésük támogatása révén, akik sem nem tanulnak, sem nem dolgoznak.

A program minél szélesebb körben történő megismertetése érdekében kérem, hogy az aktualizált, induló képzések listáját - a hirdetőtábláikon elhelyezni szíveskedjenek továbbá a fiatalokat informálni a képzések lehetőségéről.

Képzésről érdeklődő fiatalok számára:

Amennyiben a fiatalt (18. életévét betöltött álláskereső) valamely tanfolyam (szakmai képzés) érdekli, bővebb felvilágosítást kaphat: Miskolci Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya, 3526 Miskolc, Zombori u. 2., I. emelet 104-es iroda.

Sándor Krisztina 46-502-800/103-os mellék, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. és

Mokri Mónika 46-502-800/135-ös mellék, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Támogatott foglalkoztatással kapcsolatban:

Amennyiben a foglakoztatni kívánt fiatal illetékesség szerint a Miskolci Járási Hivatalhoz tartozik, a bértámogatással kapcsolatban bővebb felvilágosítást kaphat. A vállalkozás a kérelem beadásához szükséges dokumentumokat igényelhet az alábbi elérhetőségen: Miskolci Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya, 3526 Miskolc, Zombori u. 2., I. emelet 140-es iroda.

Jobbágyné Lavrincz Krisztina 46-502-800/180-as mellék, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Induló képzések listája:

 

Tájékoztatás forgalmi rend változásról

Gyorsuló életünkkel együttjáró változások és a gépjárművek számának örvendetes, ám jelentős növekedése miatt a Képviselő-testület a közlekedésbiztonság fokozása, a lakosság nyugalma és útjaink állapotának védelme érdekében szükségesnek érezte településünk önkormányzati fenntartású útjai járműforgalmának szabályozását.

Kistokaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 77/2016. (VI.27) határozata értelmében a belterületi útjainkon általában “10 t megengedett össztömegű járművel behajtani tilos”, a Vörösmarty utca Széchenyi út – Táncsics utca közötti szakaszára “megállni tilos” KRESZ táblákat helyeztetett ki. Ezzel egyidejűleg a Vörösmarty utcában a játszótér mellett “várakozóhely, az elhelyezkedés módja merőleges” táblákkal parkolási lehetőséget biztosít.

A korlátozás alá eső utcákba a közszolgáltatást ellátó szervezetek 10 t megengedett össztömegű gépjárművei továbbra is behajthatnak. Magánszemélyek és gazdasági társaságok indokolt esetben egyszeri alkalomra szóló útvonalengedélyt kérhetnek a Polgármesteri Hivatalban.

Tiszetelt Kistokaji Polgárok!

Kérjük, hogy ne megszokásból vezessenek, vegyék figyelmbe az újonnan kihelyezett táblák átal meghatározott szabályokat.

A változásokról a Rendőséget is tájékoztattuk akik fokozott figyelmet fordítanak a KRESZ betartatására.

 
FELHÍVÁS
HATÁRVADÁSZ KÉPZÉSRE
 
A jelentkezési lapok és egyéb csatolmányok letölthetők a Rendőrség honlapjáról a http://www.police.hu/hatarvadasz-kepzes
elérhetőségen.
 
A HCM 1890 Kft. miskolci telephelyén cementgyártási tevékenységre vonatkozó összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezthasználati engedélyezési eljárás felfüggesztését követően a felfüggesztési ok megszűnésének megállapításáról szóló végzés, az egységes környezethasználati engedély, valamint a hozzá tartozó mellékletek az alábbi linkeken érhetők el:
 
A dokumentumok eredeti példányai Kistokaj Község Önkormányzatánál hivatali időben megtekinthetők.
 
Tájékoztatom Kistokaj Község lakosságát, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltsége az alábbi felhívást adta ki:
 
Az elmúlt időszakban megnövekedett közterületi út- és közműépítési munkálatok, valamint a magánterületi tereprendezési, kerti munkák során a gázelosztó-, gázcsatlakozó vezetékek átvágásával kapcsolatos káresemények száma.
Fentiek miatt felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét hogy a saját ingatlanjaikon a gázvezeték környezetében fokozott figyelemmel végezzenek munkálatokat. 
 
Üdvözlettel:
 
Ambrus Gyöngyi polgármester
 
Tisztelt Földhasználók!
 
A Bükkaranyosi Aranyszarvas Vadásztársaság értesíti a 056538-10-1-4-1 sz. vadászterület földhasználóit, hogy a vadkár megelőzésében vegyenek részt. A vad az állam tulajdona, az általa okozott kárt a vadásztársaság és a földhasználó szenvedi el, ezért közös a feladat és a felelősség. A törvény a vadásztársaságoknak és a földtulajdonosoknak egyaránt előírja a védekezést. A cél a vadkár megelőzése !!!
A védekezéssel és megelőzéssel kapcsolatban további információkat az alábbi linken érhetnek el: Hirdetmény vadkár megelőzése érdekében
 
 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása a szabadtéri tűzgyújtás szabályairól

A szabadtéri tüzek szempontjából a tavasz a legveszélyesebb időszak, hiszen a jó időben egyre többen választanak szabadtéri programokat, vagy kezdik meg a kerti munkálatokat. A veszélyt egyrészről a száraz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz. Kockázatot jelenthet a gondatlanság is, a szabadban keletkezett tüzek 99 százalékát emberek okozzák.

Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat március 05-ei hatályba lépésével tilossá vált a belterületi ingatlanok használata során keletkező hulladék szabadtéri égetése, melyre csak ott van lehetőség, ahol azt jogszabállyal, külön meghatározott esetekben és feltételekkel megengedik.

Belterületen csak abban az esetben lehet növényi hulladékot égetni, ha azt Önkormányzati rendelet lehetővé teszi, bármilyen más kommunális, ipari eredetű, illetve veszélyes anyagot tartalmazó hulladék égetése tilos.

A szabályzás továbbra se érinti a kerti grillezést és a tűzön történő sütés-főzést, azonban mint minden égetéssel összefüggő tevékenység során, itt is be kell tartani a tűzgyújtás általános szabályait.

A tűzgyújtás általános szabályai:

 • Ne hagyjuk felügyelet nélkül a tüzet, a még ki nem hűlt parazsat, hamut!
 • Gondoskodjunk a megfelelő, tűz oltására alkalmas anyag, eszköz – víz, homok, kerti csapra szerelt locsolótömlő, tűz oltására alkalmas kéziszerszám – készenlétben tartásáról!
 • Az égetést követően a tüzet gondosan oltsuk el, győződjünk meg arról, hogy valóban kialudt!

A külterületen lévő, lábon álló növényzet, tarló, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék szabadtéri égetését minden esetben előzetesen engedélyeztetni kell a területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség tűzvédelmi hatóságával. Az ezzel kapcsolatos kérvényt, a tevékenységet megelőzően legalább tíz nappal kell benyújtani, melynek az alábbiakat kell tartalmaznia:

– A kérelmező nevét és címét;
– az égetés pontos, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét;
– megkezdésének és tervezett befejezésének időpontját (év, hónap, nap, óra, perc);
– az irányított égetés indokát;
– az érintett terület nagyságát;
– a folyamat pontos leírását;
– az égetést végző személyek nevét, címét;
– a felügyeletet biztosító személy nevét és címét, mobiltelefonszámát;
– a
tűz továbbterjedésének megakadályozására tervezett intézkedéseket és
– a helyszínen biztosított, a
tűz továbbterjedésének megakadályozására készenlétben tartott eszközök felsorolását.

Tűzgyújtási tilalom esetén az érintett területen akkor sem megengedett a tűzgyújtás, ha azt egyébként más jogszabály megengedi!

Jogszabálytól eltérő, vagy hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység tűzvédelmi bírságot von maga után!

Az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet az éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani. Ennek elmulasztása esetén 60-200.000 Ft-ig terjedő bírság szabható ki.

A tűzvédelmi előírás megszegése miatt, ha az tüzet idézett elő, 100 000-től 1 000 000 Ft-ig terjedő tűzvédelmi bírság szabható ki. Abban az esetben, ha az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges, a tűzvédelmi bírság 200 000-től 3 000 000 Ft-ig terjedhet.