Bevallás a 2014. évi iparűzési adóról        
          Bevallás a talajterhelési díjról    
          Ebtartási nyilatkozat 
          (amennyiben a használatban lévő ingatlan vonatkozásában változás következik be)