Tájékoztatás matricás hulladékgyűjtő edényzet azonosítás bevezetéséről

 

A BMH Nonprofit Kft. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minőségének, valamint ellenőrzési rendszerének hatékonyabbá tétele érdekében a teljes szolgáltatási területen matricás hulladékgyűjtő edényzet azonosítást vezetett be.

A MiReHu Nonprofit Kft. -, mint a BMH Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. feladatellátásába bevont alvállalkozója - által ellátott területen első sorban azokra a településekre kerül kiküldésre az azonosító matrica, amelyek a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási önkormányzati Társulás illetékességi területén helyezkednek el. A matricaosztás egyelőre nem terjed ki az edénybeszerzéssel érintett településekre.

A közeljövőben az ingatianhasználóknak levélben, nyilvántartási adatainknak megfelelő, sorszámozott matricát/matricákat küldünk ki, melyet a vegyes (kommunális) hulladékgyűjtő edényzetre/edényzetekre kell felragasztaniuk. A matrica igazolja, hogy az adott ingatlanhasználó jogosult a hulladékszállítás igénybevételére. Az azonosító matricát az edényzeten jól látható helyen kell elhelyezni.

A matricán szereplő edény méretnek (liter) meg kell egyeznie az edény tényleges méretével (liter), illetve azzal az űrmértékkel, ami alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetésre kerül. Az időszakosan, illetve az állandóan használt ingatlanok esetén a megkülönböztethetőség miatt különböző színű matrica került bevezetésre. Az állandó jelleggel használt ingatlanok esetén fehér alapon zöld színnel, míg az időszakosan használt ingatlanok esetén fehér alapon fekete színnel nyomott matricák kerülnek kiküldésre.

Üdvözlettel,

BMH Nonprofit Kft.