Létrehozva 2015. április 01. (szerda) 12:25
Tisztelt Szülők!
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban Nkt.) 50. § (7) bekezdése szerint az iskolába a tanköteles tanulókat az első évfolyamra - az állami intézményfenntartó központ véleményének kikérésével - a kormányhivatal által meghatározott időszakban kell beiratni.
 
Mindezek alapján tájékoztatjuk a kedves szülőket, hogy a tanköteles korú gyermekek általános iskola első évfolyamára történő beiratásának időpontja:
 
2015. április 16. (csütörtök)   8.00 - 19.00 óra között
2015. április 17. (péntek)        8.00 - 18.00 óra között