Létrehozva 2015. október 05. (hétfő) 12:06
A MiReHuKöz Kft. tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a házhoz menő zöldhulladék gyűjtését az időjárási viszonyok és a lakossági igényekre való tekintettel a korábbi október 30-ai határidőhöz képest 2 héttel meghosszabbítja, így idén is november 13-ig szállítja el ingatlanjaik elől a kihelyezett kerti zöldhulladékot.
 
Felhívjuk figyelmüket, hogy a zöld zsák biológiailag gyorsan lebomló anyagból készült, ezért az utolsó gyűjtési napon cserezsákokat már nem biztosítunk a lakosság részére.
 
A szüneteltetési időszakban a lakosságnak továbbra is lehetősége van a háztartásokabn keletkezett zöldhulladékot térítésmentesen elhelyezni a hulladékudvarok egyikében. A nagyobb mennyiségű zöldhulladékot - térítési díj ellenében - Hejőpapi Regionális Hulladékkezeleő Központban üzemelő Komposztáló telepen is átvesszük.
 
Ezútonkérjük Önöket, hogy amennyibben igénybe kívánják venni a hulladékudvart, szíveskedjenek lakcímkártyát, személyi igazolványt, és  ahulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj (társasházak és lakásszövetkezetek esetében a közös költség) megfizetéséről szóló csekkszelvényt, vagy befizetési bizonylatot magukkal vinni, melyeket beszállításkor a hulladék átvevőjének be kell mutatni.
 
Az igazolványok és a befizetés bizonyítására szolgáló dokumentumok hiányában az átvételt a hatályos jogszabályok előírásai értelmében meg kell tagadnunk!
 
A zöldhulladék gyűjtési időpontjairól a www.mirehukoz.hu weboldalon, a település nevére kattintva, a hulladéknaptárból tájékozódhatnak.
 
MiRehuKöz Kft.