Létrehozva 2016. augusztus 23. (kedd) 10:30
Tisztelt Kistokaji Szülők!
 
A Beiskolázási Támogatás igénybevételéhez szükséges formanyomtatvány 2017.08.15-től a Kistokaji Önkormányzati Hivatal Szociális Osztályán igényelhető és átvehető. A kitöltött és a megfelelő mellékletekkel ellátott formanyomtatvány leadási határideje 2017.09.30.

(1)    A Szociális és Kulturális Bizottság beiskolázási támogatásban részesíti:
a)    a nappali tagozaton tanulmányokat folytató kiskorút, vagy
b)    a nappali tagozaton középfokú tanulmányokat folytató nagykorút, legfeljebb 23. életévének betöltéséig, vagy
c)    a nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat folytató nagykorút, legfeljebb 25. életévének betöltéséig, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180%-át (51.300 Ft) nem haladja meg.
(2)    A beiskolázási támogatás évente egy alkalommal adható, melynek összege maximum 8.000.- Ft/tanuló.
A támogatás iránti kérelem benyújtási határideje minden év augusztus 15. napjától szeptember 30-ig terjedő időszak. Az (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott tanulók esetében a beiskolázási segély iránti kérelem mellé csatolni kell az oktatási intézmény igazolását a nappali oktatás rendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról.
 
 
Térítési díj/tandíj támogatás:
 
(1) A Szociális és Kulturális Bizottság kérelemre, a jövedelmi helyzet vizsgálata nélkül térítési díj/tandíj hozzájárulás címen beiskolázási támogatást állapíthat meg azon tanulók részére, akik alapfokú művészeti iskolában tanulói jogviszonyt létesítenek.
(2) E címen a Bizottság abban az esetben nyújthat támogatást amennyiben a fizetendő térítési díj/tandíj összege a havi 1.000 Ft-ot eléri, vagy meghaladja.
(3) A térítési díj/tandíj támogatást egy tanévre kell megállapítani, egy tanuló esetében a havi összege a 2.600.-Ft-ot nem haladhatja meg.
(4) A támogatás iránti kérelem benyújtási határideje minden év október 15. A kérelem mellé csatolni kell az alapfokú művészeti iskola igazolását a fennálló tanulói jogviszonyról, valamint a tanuló által fizetendő térítési díj/tandíj összegéről.