Létrehozva 2018. június 05. (kedd) 10:12
FELHÍVÁS!
 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a beiskolázási támogatás feltételei az alábbiak szerint módosultak:
 
 

(1) [1]A Szociális és Kulturális Bizottság beiskolázási támogatásban részesíti:

  1. )a nappali tagozaton tanulmányokat folytató kiskorút, vagy
  2. )a nappali tagozaton középfokú tanulmányokat folytató nagykorút, legfeljebb 23. életévének betöltéséig, vagy
  3. )a nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat folytató nagykorút, legfeljebb 25. életévének betöltéséig

akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220 %-át (62.700 Ft) nem haladja meg.

(2) [2]A beiskolázási támogatás évente egy alkalommal adható, melynek összege általános iskolás és középiskolás esetében 8.000 Ft, felsőfokú tanulmányokat folytató esetében 10.000 Ft”

(3) A támogatás iránti kérelem benyújtási határideje minden év augusztus 15. napjától szeptember 30-ig terjedő időszak. Az (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott tanulók esetében a beiskolázási segély iránti kérelem mellé csatolni kell az oktatási intézmény igazolását a nappali oktatás rendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról.[1] Módosítva a 10/2018. (V.28. )rendelettel

[2] Módosítva a 10/2018. (V.28.) rendelettel