Létrehozva 2018. július 11. (szerda) 10:50
Kulturális és sport pályázat
 
Kistokaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. június 25-én tartott ülésén, a 72/2018. (VI. 25.) határozatával Kulturális és sport pályázat meghirdetéséről döntött.
 
1.    A pályázat célja
A pályázat célja, hogy támogatásra és elismerésre kerüljön minden olyan kistokaji fiatal, aki kulturális és/vagy sport tevékenységével hozzájárul Kistokaj hírnevének öregbítéséhez.
 
2.    A pályázat részletei
 
2.1.     Az értékelés éve
Az értékelés éve a 2017/2018-as tanév.
 
2.2     A pályázat feltételei
•    Elismerésre méltó sport tevékenység és/vagy
•    kulturális tevékenység végzése.
      Ez utóbbiba tartoznak a kiemelkedő tanulmányi- és versenyeredmények (a levelezős versenyek kivételével), kimagasló teljesítmény
      a zene, tánc, költészet, irodalom, képzőművészet, stb. területén.
 
2.3 A pályázó személyével kapcsolatos elvárások
A pályázatot benyújthatja minden, legfeljebb 20. életévét betöltött, köznevelésben, vagy felsőoktatásban részt vevő személy, aki
o    magyar állampolgárságú
o    állandó lakcíme Kistokajban van.

Pályázatot nyújthat be az a 20. életévét betöltött személy is, aki országos szintű versenyen I-III. helyezést, vagy ennél magasabb szintű eredményt ért el, és
o    magyar állampolgárságú
o    állandó lakcíme Kistokajban van.
 
2.4. A pályázattal elnyerhető támogatás
•    Az elnyert támogatás egyszeri támogatást jelent, mely egy összegben kerül átadásra/utalásra.
•    Az elnyerhető támogatás összege 20.000.-Ft – 100.000.-Ft.
 
2.5 A pályázat benyújtásának módja, határideje
•    A pályázat benyújtható Kistokaj Község Önkormányzatához (3553 Kistokaj, Széchenyi u. 43. sz.) a Pályázati űrlap kitöltésével, papír alapon. A Pályázati űrlap letölthető Kistokaj község honlapjáról.
•    A pályázat beérkezésének határideje: 2018. október 15.
 
2.6. A pályázat értékelése
•    A pályázatot egyénenként bírálja el a Bíráló Bizottság a pályázatra biztosított összeg határáig.
•    Az elbírálást követően az eredményről a pályázók e-mailben értesítést kapnak 2018. november 30-ig.
•    Az elismerések/támogatások átadására 2019. január 22-én, a Magyar Kultúra napja tiszteletére rendezett ünnepség keretében kerül sor a Kistokaji IKSZT Színháztermében (Kistokaj, Szabó Lőrinc u. 51.).
 
Sikeres pályázást kívánunk minden résztvevőnek!

Kelt: Kistokaj, 2018. június 25.                             
                        
 
                                                                                                                         Ambrus Gyöngyi
                                                                                                                           polgármester