Bevallás a 2014. évi iparűzési adóról        
 
               BEVALLÁS az előrehozott helyi adóról
               ADATBEJELENTÉS a gépjárműadóról
 
          Ebtartási nyilatkozat 
          (amennyiben a használatban lévő ingatlan vonatkozásában változás következik be)