Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP-rendszer országos kiterjesztéséhez

 
 
 
 

Támogatási forrás: Európai Szociális Alap

Kedvezményezett megnevezése: KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Projekt megnevezése: KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA

A támogatás összege: 7,00 MILLIÓ FORINT

A projekt azonosító száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01076

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01076 azonosító számú " Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP-rendszer országos kiterjesztéséhez" megnevezésű projekt keretében az ASP központhoz történő csatlakozáshoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtéséhez és a hatékony működéséhez elengedhetetlen, az ASP Korm. rendeletben foglalt minimum kritériumokat teljesítő eszközök és szoftverek beszerzésére került sor azok üzembe helyezésével együtt. Kistokaj Község Önkormányzata az alábbi szakrendszerekhez csatlakozott, melyek során az adatminőség javítása és az adatok migrációjának elvégzésére került sor: 
 
- iratkezelő szakrendszer,
- önkormányzati települési portál rendszer (opcionális csatlakozás)
- elektronikus ügyintézési portál rendszer (elektronikus űrlap-szolgáltatást)
- gazdálkodási szakrendszer 
- ingatlanvagyon-kataszter rendszer, 
- adó szakrendszer
- ipar- és kereskedelmi szakrendszer
- hagyatéki leltár rendszer
 
A projekt megvalósítása kapcsán vállaltuk az önkormányzat elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételeinek kialakítását. Az új rendszrekre való áttéréssel egyidőben, szabályzatainkat is felül kellet vizsgálnunk, valamint azokat módosítani. Ilyenek például az Adatvédelmi szabályzat, az IT biztonsági szabályzat, valamint az Iratkezelési szabályzat.
 
A projekt közvetlen célcsoportja a Kistokaji KÖzös Önkormányzati Hivatal munkavállalói. Kistokaj és Sajópetri községek önkormányzatainak gazdálkodását 3 fő pénzügyes, az iratkezelést 1 fő iktató személy, Az ingatlanvagyon-kataszteri nyilvántartást 1 fő munkavállaló,az önkormányzatok adóügyeit 2 fő munkavállaló, az ipar- és kereskedelmi ügyintézését 1 fő munkavállaló,a hagyatéki leltár vezetését 1 fő munkavállaló látja el. A képzésen résztvevő önkormányzati dolgozók aránya (az ASP szakrendszereket használó munkatársak körében) 100%. A saját szakrendszerhez történő ügyéntézéshez kapcsolódó iktatást minden dolgozó saját maga végzik el. A közvetlen célcsoporton túl Kistokaj és Sajópetri község lakossága is jelentősen profitálhat a fejlesztésekből, könnyebbé válik a szakrendszrekhez kapcsolódó ügyintézésük, gyorsabbá és hatékonyabbá válik az ügyek intézése. Jelen célcsoportban összesen 2210 fő (2017. decemberi adat).
 
A Kistokaji KÖzös Önkormányzati Hivatal ellátja az érintett önkormányzatok működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, valamint gyakorolja mindazon jogköröket, amelyeket a jogszabályok megállapítanak, és amelyekkel a polgármester, vagy a jegyző a Hivatal szervezeti egységeit megbízza.
 
Kistokaji Közös Önkormányzati Hivatal számítástechnikai, informatikai, szoftveres eszközállománya közepesnek volt mondható, azonban a projekt keretében vásárolt munkaállomások, monitorok, NFC képes kártyaolvasók, szünetmentes tápegység, Switch, jogtiszta szoftverek segítéségével az eszközpark egy része jelentősen javult, alkalmassá vált az ASP keretrendszerek futtatására. a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01076 projekt keretében az ASP Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt paraméterek teljesítésével, az önkormányzati ASP rendszer szakrendszereinek használatához szükséges eszközök beszerzését valósítottuk meg.
 

A Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása során az alábbi szabályzatok módosultak:
- Adatvédelmi szabályzat
- IT biztonsági szabályzat
- Iratkezelési szabályzat
 

A pályázatban szereplő horizontális vállalások megvalósítását vállaltuk. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségek megvalósítását vállaljuk összhangban a Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettsége Útmutatóban (KTK 2020) foglaltakkal.
 
Az ASP központhoz történő rendszercsatlakozáshoz a pályázatban beszerezni kívánt eszközökön túl rendelkezésre áll a rendszerek működéséhez szükséges teljes infrastruktúra, megfelelő mennyiségben és minőségben. Így rendelkezésre áll megfelelő internet hozzáférés és hálózati infrastruktúra, valamint nyomtató kapacitás.
Az ASP központhoz történő rendszercsatlakozás eredményessége érdekében a projekt megvalósítás időszakában több tevékenység esetében, külső szakértő bevonása vált szükségessé.
 

A projekt időtartama: 2017.04.01-2018.06.30.

A projekt várható befejezése: 2018.06.30.

Teljes megítélt támogatási összeg: 7.000.000 Ft