A Hejő patak rekonstrukciós munkáinak elvégzése Kistokajban az árvízvédelem érdekében

Kistokaj Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója Észak-Magyarországon ÉMOP-3.2.1./F jelű pályázati kiírásra „A Hejő patak rekonstrukciós munkáinak elvégzése Kistokajban az árvízvédelem érdekében” címmel. A pályázat eredményes volt, az ÉMOP-3.2.1/F-10-2011-0007 azonosítószámú projekt 81.390.950 Ft támogatásban részesült. A Hejő patak rekonstrukciós munkáinak elvégzésére Mályi, Nyékládháza és Hejőkeresztúr is eredményesen pályázott, így elkerülhetővé válik jelentősebb csapadék esetén is a 2010. évihez hasonló árvízi helyzet. A négy település a pályázat előkészítésében, a tervezés során szorosan együttműködött, a kivitelezés összehangolása is megtörtént Elengedhetetlen az együttműködés, hiszen a pályázat fontos eleme, hogy befogadó legyen a szomszéd település, a teljes szakaszon megtörténjen a meder rekonstrukciója, depónia kialakítása. 2010-ben a rendkívül csapadékos időjárás miatt a Hejő patak közelében lévő lakóházak, földterületek veszélybe kerültek, a patak többször kiáradt. Az akkori helyzetet panaszlevelek, segítségkérő dokumentumok, fotók prezentálják, melyek a pályázat indokoltságát támasztották alá. Az elnyert támogatás segítségével az árvízveszély elhárul, és tartós megoldást jelent a patak tisztítása, a meder rekonstrukciója. A támogatási feltételeknek megfelelően az önkormányzatok fenntartási kötelezettséget vállaltak. A Kistokaj települést sújtó ár- és belvízkatasztrófa kezdetének 2 éves évfordulóján, hosszan tartó előkészületi munkálatokat követően 2012. május 7-én Kistokaj Község Önkormányzata átadta a munkaterületet a közbeszerzés során nyertesként kihirdetett Lyukó-Bau Kft. részére. A Hejő patak medertisztítással kapcsolatos munkafolyamatai várhatóan 2012. július 30-án fejeződnek be. Kupainé Ambrus Gyöngyi, Kistokaj Község polgármestere kérdésünkre elmondta, 2010 óta egyik legfontosabb feladatának tekinti a település ár-és belvízhelyzetének hatásos megoldását. A 2010-es kistokaji katasztrófának személyesen is érintettje volt, különösen nagy teherként nyomta vállát a falu károsult lakosainak reményvesztett szélmalomharca a természet próbatétele ellen. Dr. Mengyi Roland, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke és Dr. Nagy Kálmán országgyűlési képviselők támogatták a települések összefogását, segítették az előkészítő tevékenységet, és tartós megoldást kerestek a felmerült problémák megoldására. Köszönet érte a települések lakóinak nevében. A négy település nemcsak a pályázat előkészítésében, de a munkafolyamatok megtervezése során is szorosan együttműködött, hiszen az eredmény csak akkor lesz igazán hatásos, ha a patak medrének befogadási képessége a teljes szakaszon egyaránt maximalizálható. A polgármester asszony végezetül hozzátette, a munkafolyamatok végeztével elkerülhetővé válik a 2010. évihez hasonló árvízhelyzet még jelentősebb lehulló csapadék esetén is.

Sajtóanyag letöltése: Hejő patak rekonstrukciója

Hírfolyam 

Megkezdődött a Hejő patak medrének tisztítása Kistokajban

Szinte pontosan a 2010 nyarán Kistokaj települését sújtó belvízkatasztrófa kezdetének 2 éves évfordulóján, hosszan tartó előkészületi munkálatokat követően 2012. Május 7-én Kistokaj Község Önkormányzata a szerződés megkötését követően hivatalosan is átadta az állami tulajdonban álló Hejő patak medrének teljes, Kistokaj településén átívelő területét a rekonstrukciós munkálatokat elvégző XXX Kft. részére. A Hejő patak medertisztítással kapcsolatos munkafolyamatai várhatóan 2012. július 30-án fejeződnek be. A rendkívül veszélyes, valamint nem csak a lakóházakra, de a természetre is komoly negatív környezeti hatást gyakorló belvízprobléma településünk területén évről évre felüti a fejét a tavaszi és az őszi áradások idején egyaránt. A belvíz intenzitása évről évre változik, azonban mivel az rendkívül sok természeti tényező egybeeső változásától függ, annak előrejelzése, valamint az az elleni védekezés rendkívül nehéz feladatot jelent a belvízveszélyes területen lévő települések számára.

Hogyan védekezzünk?

A belvíz veszélyességét, valamint az ellene folytatott harc nehézségét az jellemzi a legjobban, hogy a Magyarország területén fekvő települések több, mint 80%-a veszélyeztetett valamilyen mértékben, és a probléma ilyen szintű általánosságának ellenére sincs lehetőség egy jól működő, bevált megoldás alkalmazására. A megjelenő belvíz az esetek döntő többségében a talaj nedvességének lecsapolásával orvosolható. Ezt mesterséges vízelvezető csatornarendszerek építésével érhetjük el. Kistokaj ebből a szempontból nézve azonban szerencsés helyzetben van, hiszen a település szinte teljes egészén átívelő Hejő patak természetes vízelvezetőként szolgálhat a kritikus időszakban. Ahhoz, hogy a patak nagyobb hatékonysággal végezze a vízelvezetést, fontos, hogy medrének vízbefogadó képességét maximalizáljuk. Ezt leghatékonyabban a patak medrének kitisztításával, valamint szükség esetén kapacitásának megnövelésével érhetjük el.

Kezdettől fogva tenni szeretnénk ellene

Kupainé Ambrus Gyöngyi, Kistokaj Község polgármestere kérdésünkre elmondta, mandátumának kezdete óta elsődleges feladatai egyikének tekinti a település belvízhelyzetének tartós, hatásos megoldását. Mivel a 2010-es belvízkatasztrófának személyesen is érintettje volt, különösen nagy teherként nyomta vállát a falu károsult lakosainak reményvesztett szélmalomharca a természet próbatétele ellen. Azt azonban ő sem gondolta, hogy a probléma megoldása a vártnál lényegesen több akadályt rejt, a rekonstrukció elvégzése során az előzőekben ismeretlen nehézségekkel kell megküzdenie. Hamar világossá vált számára, hogy nagy hatásfokú, tartós megoldás csak egy különleges összefogás keretein belül valósulhat meg. Ezen különleges összefogás létrehozásában volt segítségére a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt ÉMOP-2010-3.2.1/F számú, "Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója" című pályázat, amelyen Kistokaj mellett más Hejő menti települések - Mályi, Nyékládháza, Hejőkeresztúr - is sikerrel pályáztak. Azz eredményes elbírálás után Kistokaj az ÉMOP-3.2.1/F-10-2011-0007 azonosítószámú pályázattal 81.390.950 Ft támogatásban részesült. A fent említett négy település nem csak a pályázat előkészítésében, de a munkafolyamatok megtervezése során is szorosan együttműködött. A pályázat során az együttműködés a települések között kiemelten fontos, hiszen az eredmény csak akkor lesz igazán hatásos, ha a patak medrének befogadási képessége a teljes szakaszon egyaránt maximalizálható. A polgármester asszony végezetül hozzátette, a munkafolyamatok végeztével elkerülhetővé válik a 2010. évihez hasonló árvizi helyzet még jelentősebb lehulló csapadék esetén is.

Mi is az a belvíz?

A talaj vízelvezetési képességének nagymértékű lecsökkenése esetén (pl. nagy mértékű hóolvadás, árvízszivárgás) a föld alatt lévő talajvíz szintje drasztikusan megemelkedik, akár a föld felszíne fölé is tör. A talajvíz szintjének megemelkedése során első sorban az alacsonyabb területeken fekvő ingatlanok pincéi és mélygarázsai, alacsony szinten fekvő kertek, mezőgazdasági területek veszélyeztetettek első sorban. A belvíz sok esetben (az árvízzel ellentétben) akár hónapokon keresztül is sújthat egy adott területet. A vízszint visszahúzódása után a természeti egyensúly visszaállása (talaj ph értékének tartós elváltozása miatt) akár több évet is igénybe vehet. Évente megismétlődő belvízhelyzet esetén akár maradandó természeti és mezőgazdasági károsodásról is beszélhetünk.

Miért szükséges a rekonstrukció?

Az utóbbi években a belvízkatasztrófák előfordulási aránya Kistokajban számottevően nőtt. Ennek egyik, szinte befolyásolhatatlan előidéző körülménye a kiszámíthatatlan időjárás, valamint a következményeképp egyszerre, nagy mennyiségben lehulló csapadék. Ennek a nagy mennyiségű csapadéknak az elvezetésére a Hejő patak - amely pillanatnyilag az egyetlen természetes, csapadékból származó víz szállítására is alkalmas folyóvíz Kistokaj területén - képtelen. A patak medrében található hatalmas mennyiségű növényzet, valamint az időről időre nagy mennyiségben a mederbe dobált hulladék egyaránt csökkentik a befogadóképességet. Az utóbbi 3-4 évben - mióta az állami fennhatóság alá tartozó patakok és egyéb folyóvizek felügyelete szinte teljesen megszűnt - a Hejő patak medrének állapota tarthatatlanná fajult. A jelenlegi munkálatokat megelőző tanulmány világosan kimutatta, hogy ez az elfajult állapot nagyban felelős a Kistokajban évről évre fenyegető belvízhelyzet kialakulásáért.

Teljes összefogás szükséges

A Hejő patak medrének sikeres rekonstrukciójához nem csupán a négy település, de a települések lakóinak teljes összefogása is elengedhetetlen. A rövid lefolyású munkálatok átmeneti zajártalommal és egyéb nem várt környezeti hatással járhatnak, amelyek településünk egyes lakóit kellemetlenül érinthetik. Szíves megértésüket és türelmüket kérjük. A kitűzött cél a település, valamint a régió valamennyi lakója számára előnyt jelenthet!