Tájékoztatjuk továbbá a Tisztelt Lakosságot, hogy a tüdőszűréssel párhuzamosan, azaz február 18-án és 19-én szemészeti vizsgálaton is részt lehet venni az alábbi helyszínen: IKSZT színházterem (Szabó Lőrinc u.51.) 9:00-13:00 óra között.
 
 
Kölcsey Ferenc 1823. január 22. napján fejezte be a Himnusz megírását, ennek emlékére 1989-től január 22-én ünnepeljük a Magyar Kultúra napját. Községünkben már 3. alkalommal e jeles naphoz kapcsolódóan jutalmaztuk ünnepség keretében a tehetséges kistokaji fiatalokat. A szombati ünnepséget megtisztelte jelenlétével Tállai András Úr, térségünk országgyűlési képviselője.
 
Még egyszer gratulálok az elért eredményekhez! Köszönöm a fellépők és felkészítő pedagógusok, valamint a rendezvény lebonyolításában részt vevők munkáját!
 
Bernáth József polgármester
 
 
A rendezvényen készült fotók az alábbi linken érhetők el:
 
 
Tájékoztatás
 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály által közzétételre megküldött "INPARK Miskolc Ipari Park Kft raktárcsarnokok létesítésére irányuló előzetes vizsgálati eljárás lezárásáról szóló határozat az alábbi linkről tölthető le:
 
 
Felhívás!
 
Felhívjuk a tisztelt ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy az 1/1986 (II.21.) ÉVM-EüM együttes rendelet rendelkezései alapján az ónos eső miatt jegessé, csúszóssá vált saját járdaszakaszok síkosságmentesítéséről gondoskodni szíveskedjenek a balesetek elkerülése érdekében.
 
Bernáth József
polgármester
 
Örömmel tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy az óvoda előtető javítását a tél beállta előtt sikerült elvégeztetni. Melléklem az eredeti és az új állapotot bemutató fotókat.
 
 
 
Bernáth József
polgármester
 
Tisztelt Kistokaji Lakosok!
 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környézetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya megkeresésében kérte az  INPARK Miskolc Ipari Park Kft. (Budapest) által tervezett (Miskolc, Ipari Park, 0118/2-12, 0119, 0120, 0123, 0124/1-4, 0124/10-12, 0126/12 hrsz.) raktárcsarnok építése előzetes vizsgálati eljárásának közhírré tételét, mely az alábbi linkeken érhető el:
 
 
 
 

Tájékoztatás matricás hulladékgyűjtő edényzet azonosítás bevezetéséről

 

A BMH Nonprofit Kft. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minőségének, valamint ellenőrzési rendszerének hatékonyabbá tétele érdekében a teljes szolgáltatási területen matricás hulladékgyűjtő edényzet azonosítást vezetett be.

A MiReHu Nonprofit Kft. -, mint a BMH Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. feladatellátásába bevont alvállalkozója - által ellátott területen első sorban azokra a településekre kerül kiküldésre az azonosító matrica, amelyek a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási önkormányzati Társulás illetékességi területén helyezkednek el. A matricaosztás egyelőre nem terjed ki az edénybeszerzéssel érintett településekre.

A közeljövőben az ingatianhasználóknak levélben, nyilvántartási adatainknak megfelelő, sorszámozott matricát/matricákat küldünk ki, melyet a vegyes (kommunális) hulladékgyűjtő edényzetre/edényzetekre kell felragasztaniuk. A matrica igazolja, hogy az adott ingatlanhasználó jogosult a hulladékszállítás igénybevételére. Az azonosító matricát az edényzeten jól látható helyen kell elhelyezni.

A matricán szereplő edény méretnek (liter) meg kell egyeznie az edény tényleges méretével (liter), illetve azzal az űrmértékkel, ami alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetésre kerül. Az időszakosan, illetve az állandóan használt ingatlanok esetén a megkülönböztethetőség miatt különböző színű matrica került bevezetésre. Az állandó jelleggel használt ingatlanok esetén fehér alapon zöld színnel, míg az időszakosan használt ingatlanok esetén fehér alapon fekete színnel nyomott matricák kerülnek kiküldésre.

Üdvözlettel,

BMH Nonprofit Kft.

 
 
Lakossági tájékoztató
 
 
 
 
 
 
Az engedély nélkül fúrt vagy ásott kutak engedélyeztetéséről készült tájékoztató és kérelem az alábbi linkeken található:
 
 
Tájékoztatás elektronikus ügyintézéshez Adózási ügyekben
 

A Kistokaji Közös Önkormányzati Hivatal az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (E-ügyintézési tv.) alapján természetes és jogi személy ügyfelei számára az Önkormányzati Hivatali Portálon vagy az elektronikus űrlappal nem támogatottak ügyek esetén az e-Papír szolgáltatás segítségével lehetőséget biztosít az elektronikus ügyintézésre.

Az E-ügyintézési tv. 9. § (1) alapján a gazdálkodó szervezetek* számára 2018.01.01-től kötelező az elektronikus ügyintézés, elektronikus ügyintézésre kötelezettektől papír alapon nem áll módunkban ügyinditó dokumentumot befogadni.Amennyiben az elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfél nem elektronikus úton nyújtja be kérelmét, akkor az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 46. § (1) a) pontja értelmében a kérelem visszautasításának van helye.

Az elektronikus ügyintézési felület elérhetősége: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

A gazdálkodó szervezetek számára 2018. január 1-jétől kötelező a Cégkapu használata az állammal való elektronikus kapcsolattartás, az ehhez szükséges hivatalos elérhetőségen történő biztonságos, hiteles dokumentumküldés/fogadás céljából. A Cégkapu a gazdálkodó szervezetek számára az állam által biztosított, ingyenes elektronikus tárhely, ahol minden érintett és arra jogosultsággal rendelkező személy egy helyen férhet hozzá az adott cég vagy szervezet hivatalos levelezéséhez. A cégkapu regisztráció elvégezhető: https://cegkapu.gov.hu

Az E-ügyintézési törvény alapján a gazdálkodó szervezet ügyfél köteles az ügye során az ügyintézésért fizetendő közterheket, adminisztratív díjakat, valamint a szolgáltatások ellenértékét elektronikus úton megfizetni. Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése alapján a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni.

Tájékoztatásul közöljük, hogy a NAV 2018.01.02-én tájékoztatót tett közzé a Nemzeti Adó- és Vámhivatal előtti elektronikus ügyintézés általános szabályairól. Ez alapján 2018. évben az Általános Nyomtatványkitöltő program (ÁNYK) segítségével az elektronikus tárhelyen keresztül lehetséges az egyes NAV által rendszeresített űrlapok benyújtása.

* Gazdálkodó szervezet fogalma:

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7. § alapján: Gazdálkodó szervezet a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepe, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó, emellett gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataiban az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány. Az E-ügyintézési tv. 1. § 23. pontja alapján e törvény alkalmazásában nem minősül gazdálkodó szervezetnek a lakásszövetkezet, valamint az adószámmal nem rendelkező egyesület, alapítvány.
 
 
 
 
A Kistokaji Ezüstfény Nyugdíjas Klub további előadásai az alábbi Youtube csatornán tekinthetők meg:
 
 

FELHÍVÁS

közvilágítási hibabejelentésre

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a közvilágítási hibákat a gyorsabb ügyintézés érdekében a továbbiakban szíveskedjenek a KOVIKA Közvilágítás hibabejelentő portálon bejelenteni, melynek elérhetősége: https://kozvilhiba.hu

 

Üdvözlettel,

Ambrus Gyöngyi
polgármester
 

Tájékoztató e-recept írásával kapcsolatban

2018.03.01-től lehetőség nyílik e-recept írásra minden hétfőn 11:00 és 12:30 között.Ez azt jelenti,hogy a beteg az orvos által beállított állandó gyógyszereit papír recept nélkül e-receptként írjuk fel. A felírás úgy történik, hogy a beteg hétfőn 11:00 és 12:30 között a 06-46 404 397-es telefonon hívja a rendelőt, az asszisztenssel megbeszéli mely állandó gyógyszereit kéri, aki felírja az e-receptet. Ezért a receptért nem kell a rendelőbe bejönni,az ország bármely gyógyszertárában ki tudja váltani a beteg, személyi igazolványa és TAJ kártyája bemutatásával. De személyesen CSAK A BETEG tudja ezt kiváltani. Ha nem maga a beteg váltja ki a gyógyszereit, abban az esetben továbbra is szükség lesz a papír receptre.

Ebben az időpontban nincs lehetőség egyéb egészségügyi problémák intézésére pl. beutaló íratása, időpont kérés stb.

Ez a szolgáltatás csak ebben az időben áll a betegek rendelkezésére. Rendelési időben nincs lehetőség arra, hogy telefonon egyeztessünk és e-receptet írjunk. Az előjegyzés és minden más a korábbi gyakorlat szerint változatlan marad.

Együttműködésüket köszönöm:  Dr. Csikós Mária

 

Tájékoztatás

A B.A.Z. Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalának Kistokaj Községben biztosított ügyfélfogadási rendje:

Minden héten csütörtöki napon 14.00-16.00 óráig.
 
 

Tájékoztató

2018. február 1-től a Miskolci Járási Hivatal kormányablakainak az ügyfélfogadási ideje az alábbiak szerint változik:

Munkanapok A miskolci járás működő kormányablakainak nyitvatartási ideje (óra)
Hétfő 7.00-17.00
Kedd 8.00-18.00
Szerda 8.00-18.00
Csütörtök 8.00-18.00
Péntek 8.00-18.00

 

A kormányablakok jelenlegi működési helyszínei:

3530 Miskolc, Csizmadia köz 1. (Tel.: 46/514-701)

3530 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. (Tel.: 46/795-645)

3525 Miskolc, Vologda u. 4. (Tel.: 46/795-286)

 

Felsőzsolcai kormányablak : 46/795-323

Emődi kormányablak: 46/795-322

 
Tállai András miniszterhelyettes, településünk országgyűlési képviselője látogatást tett Kistokajban.
Kistokaj Község az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozat alapján önkormányzati tulajdonú iskolai ingatlan bővítésére 400 millió forint támogatást nyert.
 
 
 
 

Felhívás

A Magyar Közút NZrt felhívása a gazdálkodók felé:

A KRESZ 63. § (1) bekezdése szerint: „ Aki a közutat vagy a közúti jelzést megrongálta, beszennyezte vagy a közútra a közlekedés biztonságát, zavartalanságát hátrányosan befolyásoló tárgyat juttatott, köteles a keletkező veszély elhárításáról gondoskodni, illetőleg ameddig az nem lehetséges, a veszélyről a közlekedés többi résztvevőjét tájékoztatni.

(2) Földútról szilárd burkolatú útra való ráhajtás előtt a járműről a rátapadt sarat – amely a szilárd burkolatú utat beszennyezheti – el kell távolítani.”

Mivel az idei mezőgazdasági munkák során már bekövetkezett, a sárfelhordásra visszavezethető baleset, ezért a Magyar Közút NZrt kéri a fenti jogszabály fokozott betartását.