A házasságkötő terem fertőtlenítése után elkezdtük mosható pamutvászon anyagból a két rétegű maszkok varrását. Egyenlőre azon önkormányzati dolgozók kapják a maszkokat, akik az ügyfelekkel személyes kontaktusba kerülnek, kerülhetnek, valamint a község 70 év feletti lakói. Amennyiben anyagbeszerzésre még lesz lehetőségünk, folytatjuk a varrást és igyekszünk a község 60 év feletti lakosait is ellátni. A maszk 60 fokon történő mosás és vasalás után használható!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tájékoztató

A Borsod-Abaúj-Zemplén Kormányhivatal Miskolci járási Hivatal az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 33. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a 61/2017. (XII.21.) FM rendelet 6. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően az alábbiak szerint hivatalból megkezdi a Dél-Borsodi erdőtervezési körzetre vonatkozó igazgatási tevékenységét.

Tájékoztató erdőtervezési eljárás megindításáról - dokumentum letöltése

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A nagyobb méret megjelenítéséhez kattintson a képre!
 
 
 
 
Kölcsey Ferenc 1823. január 22. napján fejezte be a Himnusz megírását, ennek emlékére 1989-től január 22-én ünnepeljük a Magyar Kultúra napját. Községünkben már 3. alkalommal e jeles naphoz kapcsolódóan jutalmaztuk ünnepség keretében a tehetséges kistokaji fiatalokat. A szombati ünnepséget megtisztelte jelenlétével Tállai András Úr, térségünk országgyűlési képviselője.
 
Még egyszer gratulálok az elért eredményekhez! Köszönöm a fellépők és felkészítő pedagógusok, valamint a rendezvény lebonyolításában részt vevők munkáját!
 
Bernáth József polgármester
 
 
A rendezvényen készült fotók az alábbi linken érhetők el:
 
Örömmel tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy az óvoda előtető javítását a tél beállta előtt sikerült elvégeztetni. Melléklem az eredeti és az új állapotot bemutató fotókat.
 
 
 
Bernáth József
polgármester
 

Tájékoztatás matricás hulladékgyűjtő edényzet azonosítás bevezetéséről

 

A BMH Nonprofit Kft. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minőségének, valamint ellenőrzési rendszerének hatékonyabbá tétele érdekében a teljes szolgáltatási területen matricás hulladékgyűjtő edényzet azonosítást vezetett be.

A MiReHu Nonprofit Kft. -, mint a BMH Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. feladatellátásába bevont alvállalkozója - által ellátott területen első sorban azokra a településekre kerül kiküldésre az azonosító matrica, amelyek a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási önkormányzati Társulás illetékességi területén helyezkednek el. A matricaosztás egyelőre nem terjed ki az edénybeszerzéssel érintett településekre.

A közeljövőben az ingatianhasználóknak levélben, nyilvántartási adatainknak megfelelő, sorszámozott matricát/matricákat küldünk ki, melyet a vegyes (kommunális) hulladékgyűjtő edényzetre/edényzetekre kell felragasztaniuk. A matrica igazolja, hogy az adott ingatlanhasználó jogosult a hulladékszállítás igénybevételére. Az azonosító matricát az edényzeten jól látható helyen kell elhelyezni.

A matricán szereplő edény méretnek (liter) meg kell egyeznie az edény tényleges méretével (liter), illetve azzal az űrmértékkel, ami alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetésre kerül. Az időszakosan, illetve az állandóan használt ingatlanok esetén a megkülönböztethetőség miatt különböző színű matrica került bevezetésre. Az állandó jelleggel használt ingatlanok esetén fehér alapon zöld színnel, míg az időszakosan használt ingatlanok esetén fehér alapon fekete színnel nyomott matricák kerülnek kiküldésre.

Üdvözlettel,

BMH Nonprofit Kft.

 
 
 
 
Tájékoztatás elektronikus ügyintézéshez Adózási ügyekben
 

A Kistokaji Közös Önkormányzati Hivatal az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (E-ügyintézési tv.) alapján természetes és jogi személy ügyfelei számára az Önkormányzati Hivatali Portálon vagy az elektronikus űrlappal nem támogatottak ügyek esetén az e-Papír szolgáltatás segítségével lehetőséget biztosít az elektronikus ügyintézésre.

Az E-ügyintézési tv. 9. § (1) alapján a gazdálkodó szervezetek* számára 2018.01.01-től kötelező az elektronikus ügyintézés, elektronikus ügyintézésre kötelezettektől papír alapon nem áll módunkban ügyinditó dokumentumot befogadni.Amennyiben az elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfél nem elektronikus úton nyújtja be kérelmét, akkor az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 46. § (1) a) pontja értelmében a kérelem visszautasításának van helye.

Az elektronikus ügyintézési felület elérhetősége: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

A gazdálkodó szervezetek számára 2018. január 1-jétől kötelező a Cégkapu használata az állammal való elektronikus kapcsolattartás, az ehhez szükséges hivatalos elérhetőségen történő biztonságos, hiteles dokumentumküldés/fogadás céljából. A Cégkapu a gazdálkodó szervezetek számára az állam által biztosított, ingyenes elektronikus tárhely, ahol minden érintett és arra jogosultsággal rendelkező személy egy helyen férhet hozzá az adott cég vagy szervezet hivatalos levelezéséhez. A cégkapu regisztráció elvégezhető: https://cegkapu.gov.hu

Az E-ügyintézési törvény alapján a gazdálkodó szervezet ügyfél köteles az ügye során az ügyintézésért fizetendő közterheket, adminisztratív díjakat, valamint a szolgáltatások ellenértékét elektronikus úton megfizetni. Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése alapján a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni.

Tájékoztatásul közöljük, hogy a NAV 2018.01.02-én tájékoztatót tett közzé a Nemzeti Adó- és Vámhivatal előtti elektronikus ügyintézés általános szabályairól. Ez alapján 2018. évben az Általános Nyomtatványkitöltő program (ÁNYK) segítségével az elektronikus tárhelyen keresztül lehetséges az egyes NAV által rendszeresített űrlapok benyújtása.

* Gazdálkodó szervezet fogalma:

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7. § alapján: Gazdálkodó szervezet a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepe, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó, emellett gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataiban az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány. Az E-ügyintézési tv. 1. § 23. pontja alapján e törvény alkalmazásában nem minősül gazdálkodó szervezetnek a lakásszövetkezet, valamint az adószámmal nem rendelkező egyesület, alapítvány.
 
 
A Kistokaji Ezüstfény Nyugdíjas Klub további előadásai az alábbi Youtube csatornán tekinthetők meg:
 
 

FELHÍVÁS

közvilágítási hibabejelentésre

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a közvilágítási hibákat a gyorsabb ügyintézés érdekében a továbbiakban szíveskedjenek a KOVIKA Közvilágítás hibabejelentő portálon bejelenteni, melynek elérhetősége: https://kozvilhiba.hu

 

Üdvözlettel,

Bernáth József
polgármester
 

Tájékoztatás

A B.A.Z. Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalának Kistokaj Községben biztosított ügyfélfogadási rendje:

Minden héten csütörtöki napon 14.00-16.00 óráig.
 
 

Felhívás

A Magyar Közút NZrt felhívása a gazdálkodók felé:

A KRESZ 63. § (1) bekezdése szerint: „ Aki a közutat vagy a közúti jelzést megrongálta, beszennyezte vagy a közútra a közlekedés biztonságát, zavartalanságát hátrányosan befolyásoló tárgyat juttatott, köteles a keletkező veszély elhárításáról gondoskodni, illetőleg ameddig az nem lehetséges, a veszélyről a közlekedés többi résztvevőjét tájékoztatni.

(2) Földútról szilárd burkolatú útra való ráhajtás előtt a járműről a rátapadt sarat – amely a szilárd burkolatú utat beszennyezheti – el kell távolítani.”

Mivel az idei mezőgazdasági munkák során már bekövetkezett, a sárfelhordásra visszavezethető baleset, ezért a Magyar Közút NZrt kéri a fenti jogszabály fokozott betartását.